naar top
Gemeente Bertem

Vriendenkring Den Ham

Vriendenkring Den Ham is de buurtvereniging van de wijk Hammeveld in Leefdaal.

Onze vereniging heeft tot doel de leefbaarheid en samenhorigheid te bevorderen, en dit in het belang van alle buurtbewoners. Hiervoor trachten we regelmatig activiteiten te organiseren (BBQ, mosselfeest, petanque, etc) met de bedoeling de wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen en de gelegenheid te geven om contacten te leggen. We trachten eveneens waar mogelijk op te treden als spreekbuis namens de wijk in de communicatie met het gemeentebestuur.

We kijken er alvast naar uit u te mogen begroeten in ons buurthuis tijdens één van onze activiteiten.

Contact

naam
Marc Penders
adres
Hammeveld 593061 Leefdaal
e-mail
marc.penders@skynet.be