naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zeg nee tegen sluikstort en neem uw afval mee!

Sluikstort en zwerfvuil horen niet in de natuur! Neem uw afval terug mee naar huis en gooi het in de correcte vuilnisemmer. Dat is beter voor het milieu én uw portemonnee.

Achterlaten, opslaan of storten van afval op plaatsten waar het niet mag, is sluikstorten. Sluikstorters ontwijken bewust de reglementaire afvalophaling of -inzameling. Niet alleen een oude zetel of koelkast in de struiken dumpen, maar ook huishoudelijk afval achterlaten, is sluikstorten en strafbaar.

Sluikstorten is een belasting voor de natuurlijke omgeving. Groenafval verstoort de natuurlijke plantengroei en verzuurt de bodem. Tuinafval kunt u thuis composteren, afgeven op het recyclagepark of meegeven met de huis-aan-huisophaling van gft.

Sluikstort opruimen kost heel wat moeite en vooral ook geld aan de maatschappij. Sluikstorters die betrapt worden, krijgen een zware boete. De overtreders betalen ook voor het opruimen en/of reinigen.

Als u sluikstort opmerkt, kunt u dit melden aan onze dienst openbare werken, via www.bertem.be/melding. De dienst openbare werken ruimt het stort zo snel mogelijk op en probeert de overtreder te identificeren. De gevonden gegevens worden doorgegeven aan de politie.

Blijf niet met uw afval zitten

Op de jaarlijkse afvalkalender vindt u een overzicht van alle soorten afval en hun inzamelwijze.

  • Huisvuil, gft, papier-karton en pmd worden opgehaald aan huis.
  • Grofvuil, oude metalen, houtafval, bouw- en sloopafval, groenafval, klein gevaarlijk afval en asbestplaten naar het recyclagepark.
  • Grofvuil wordt op aanvraag opgehaald aan huis via tel. 0800 97 0 97.
  • Herbruikbare goederen, zoals elektronische toestellen in goede of herstelbare staat gaan naar of worden opgehaald door De Kringwinkel.
  • Onbruikbare toestellen kan u gratis afgeven in het recyclagepark. 
  • Tips en filmpjes om thuis te composteren: www.ecowerf.be/thuiscomposteren

Meer informatie over de afvalophaling, het recyclagepark, de glasbollen, de sorteerregels en de afvalsoorten met hun tarieven vindt u op www.ecowerf.be/bertem.

Met vragen kunt u bij EcoWerf terecht op tel. 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be.  

Gepubliceerd op woensdag 29 mei 2024
Nieuwsoverzicht