Leegstand

Gemeenten zijn verplicht om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een zogenaamd 'leegstandsregister'. Woningen of gebouwen worden als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden niet gebruikt worden.

De gemeenteraad legt in een reglement vast op basis van welke indicaties een gebouw of woning als 'leegstaand' wordt beschouwd.

Voor het bepalen van de leegstand baseren we ons o.a. op het bevolkingsregister, op het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, op het uitpuilen of ontbreken van een brievenbus, op verwaarlozing van het pand, op langdurig neergelaten rolluiken enz. Deze vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin onder meer ook foto's zijn opgenomen. Deze akte wordt door de gemeentelijke administratie verstuurd naar de eigenaar van het leegstaand gebouw. Hij kan daar nog wel beroep tegen aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen. Als hij geen beroep aantekent of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het leegstandsregister.

In Bertem betalen eigenaars van leegstaande woningen een jaarlijkse belasting bepaald als volgt:

 • als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting 1250 euro voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning
 • als het gebouw of de woning een tweede termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting 1250 euro voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning
 • als het gebouw of de woning een derde termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting 2500 euro voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning
 • als het gebouw of de woning een vierde en elke verdere termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting 5000 euro voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning.
 • voor woningen en gebouwen met een opnamedatum in het jaar 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 wordt de heffing als volgt geheven:  
  • aanslagjaar 2017: 1250 euro volgens het reglement van 17 december 2013
  • aanslagjaar 2018: 1250 euro
  • aanslagjaar 2019: 2500 euro
  • vanaf 2020 en verder: 5000 euro

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina