Aanvraag evenement

Wie een evenement organiseert, vraagt dit aan via ons digitaal loket.
In ons evenementenkader (zie bijlage) werden de standaardrichtlijnen vastgelegd. Hierin vindt u informatie over de evenementenprocedure, de verplichtingen voor de organisator en de ondersteuning die vanuit de gemeente geboden wordt.

Wanneer moet u een aanvraag doen voor uw evenement?

  • Het gaat om een openbaar evenement dat plaatsvindt op een openbare plaats (= inname openbaar domein).  
  • Het gaat om een openbaar evenement dat plaatsvindt op een privélocatie.  
  • Het gaat om een openbaar evenement waar het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB.  

Wanneer aanvragen? 

U vraagt uw evenement minstens 45 werkdagen voor de start van uw evenement aan. Zo wordt geluids- of verkeershinder vermeden en kunnen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.  

Hoe doet u een aanvraag?

  1. Ga naar het evenementenloket (dit is een apart platform)
  2. Maak een account met uw e-mail en eigen gekozen wachtwoord. 
  3. Start uw aanvraag!

Hebt u ook een zaal of materiaal nodig voor uw evenement?

Dan dient u hiervoor een aparte aanvraag te doen. 
Hou er rekening mee dat beide aanvragen apart goedgekeurd moeten worden (materiaal- of zaal- en evenementenaanvraag). De goedkeuring van de materiaal- of zaalaanvraag geeft geen garantie op goedkeuring van de evenementenaanvraag (en omgekeerd). 

Zonaal evenementenreglement

Bij de organisatie van een evenement is het evenementenkader een handige leidraad. Daarnaast moet u rekening houden met het bestaande politiereglement en het zonaal reglement van Brandweerzone Oost.

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Evenementenloket

Deel deze pagina