Adviesraden

Op 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad beslist om een vrijetijdsraad op te richten. De bibliotheekraad, cultuurraad, seniorenadviesraad en sportraad zijn opgegaan in die vrijetijdsraad.

E-loket

  • Inschrijving als deskundige voor het verenigingenforum

    Formulier
  • Inschrijving als lid van een vereniging voor het verenigingenforum

    Formulier