Financiën en facilitair beheer

De financieel directeur heeft de leiding over het facilitair beheer, de juridische ondersteuning, de boekhouding en de investeringsprojecten.

De medewerkers van de financiële dienst

  • maken bestelbons op
  • boeken binnenkomende facturen
  • maken het gemeentebudget en het financieel meerjarenplan op
  • maken de budgetwijziging op
  • stellen de gemeentelijke belastingreglementen en retributiereglementen op
  • maken de belastingkohieren aan
  • behandelen de bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen

U kan bij ons inlichtingen inwinnen als u twijfelt aan de juistheid van de belastingtarieven of van bepaalde gegevens. Bezwaar tegen belastingen moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Facilitair beheer

Deze dienst is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vanaf de voorlopige oplevering.

Juridische ondersteuning

De juridisch adviseur zorgt voor de juridische ondersteuning. Hij zorgt voor de verzekeringsdossiers (beheer polissen en aangiften) en de juridische aspecten van het zakelijk patrimoniumbeheer. Die juridische aspecten hebben betrekking op contracten, akten, verkoopovereenkomsten, terbeschikkingstellingsovereenkomsten, retributiereglementen, verkoopdossiers... in verband met huur en verhuur, koop en verkoop, concessies, terbeschikkingstelling, jacht, pacht… Daarnaast is hij samen met een medewerker van de dienst omgeving verantwoordelijk voor de administratieve taken inzake inname openbaar domein. 

Investeringsprojecten

De verantwoordelijke investeringsprojecten legt zich toe op de planning, organisatie en opvolging van grote investeringsprojecten.

A tot Z

Openingsuren & contact

Financiën

Facilitair beheer

Deel deze pagina