Afval

Vragen, meldingen en klachten over de huisvuilophaling en/of het recyclagepark

Wanneer één van uw containers beschadigd is of niet meegenomen werd tijdens de huisvuilophaling, wanneer u een klacht, melding of vraag heeft over het recyclagepark of de werking van EcoWerf, dan kan u terecht bij het klantenonthaal van EcoWerf

E-loket